SSC Constable (GD & Rifleman) – 54953 Vacancies|IBPS PO/ MT-VIII – 4102 Vacancies|New Batch for SSC/Bank starts on Sept 5th 2018

New Batch - Success Academy for Govt exam coaching

SSC

Date: 20/06/2018 – 25/07/2018
Batch: SSC CRASH (10.AM-3.30 P.M)

SSC/BANK

Date: 20/06/2018
Batch: REGULAR (10A.M-3.30P.M)

KERALA PSC

Date: 11/06/2018
Batch: REGULAR(10A.M-3.30P.M)